1. Úvod

Základnou premisou kapitalizmu je, že šikovní ľudia zakladajú nové podniky, vymyslia nové produkty, služby ktoré sa uplatnia na trhu a za odmenu dosahujú zisk, ktorý je zaslúženou odmenou ich inovácií a podstupovania rizika. Zisk je reinvestovaný cez banky a kapitálový trh do nových firiem, čo zasa umožní vznik nových inovácií, vznik nových firiem a cyklus sa opakuje donekonečna. Úspešné firmy generujú zamestnanosť, dane, neúspešné skrachujú a uvoľnia miesto na trhu tým, ktoré dokážu lepšie uspokojovať potreby zákazníkov a efektívnejšie využívať kapitál a prírodné zdroje.

Na prvý pohľad sa zdá, že v tejto rovnici nie je chyba, tento systém je dokonalý a je ideálnym spôsobom organizovania ľudskej existencie.

Prečo teda máme hospodárske krízy ? Prečo každých 30 rokov prichádza krach na burze, úspory miliónov sa zmenia na prach a milióny ľudí sú odsúdené na život bez perspektívy ? Prečo tie milióny nezamestnaných, ktorí si nemôžu nájsť prácu aj keď by ako chceli. Státisíce ľudí prichádzajú o strechu nad hlavou, ľudia zomierajú na ulici lebo nemajú zdravotné poistenie.  Je 21. storočie. Máme všetky výdobytky techniky o akých sa nám len môže snívať: počítače, internet, elektrónové mikroskopy, raketový pohon čo nás dostal  do vesmíru a napriek tomu nie sme schopní zabezpečiť sociálny zmier a prosperitu pre všetkých.

Problém je v systéme samotnom.  Nie je to veľmi zreteľné, z pohľadu jednotlivca, firmy, nie je možné pozorovať skryté vady, zabudovaný genetický kód, ktorý je naprogramovaný na zničenie tohto perfektného systému. Prejaví sa až v globálnom merítku, postupne, tak ako plynie čas. Čas umožní patogénu naplno sa rozvinúť, dosiahnuť bod zlomu keď už nie je možné predstierať, že problém neexistuje. Keď choroba naplno prepukne, je dôležité chápať jej pôvod, príčiny, spôsob rastu a spôsoby manifestácie, aby sme mohli včas naordinovať správnu liečbu. Ak sa rozhodneme správne, môžeme náš ekonomický systém úspešne liečiť. Ak sa rozhodneme nesprávne, ekonomika zomrie. To sa stalo v 30tych rokoch, počas veľkej hospodárskej krízy. Odporúčania vtedajších lídrov a makroekonómov boli:  Šetrite ! (= likvidujte prácu, likvidujte zásoby, likvidujte farmy....) Následky boli devastujúce:  totálna hospodárska depresia, milióny nezamestnaných, krach na všetkých úrovniach. Poučili sme sa ? Vieme, prečo to bolo nesprávne, čo bolo príčinou, ktorá spôsobila taký obrovský prepad ?  Nie je terajšia situácia zrkadlovým obrazom 30 rokov ?  Hovorí sa, že kto sa nepoučí z histórie, je nútený si ju zopakovať.

 

Pozrime sa teda spolu, bez ideologických predsudkov a farieb, ako sa tvorí zisk, ako sa akumuluje a distribuuje, čo vlastne je kapitál a aké sú genetické pravidlá kapitalistického systému.