4.2 Επιπτώσεις των συντάξεων στην αγοραστική δύναμη

Ανεξαρτήτως του είδους του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά καιρούς εμφανίζεται μία ύφεση ή τάση (δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, πτώση των γεννήσεων, αύξηση του μέσου όρου ηλικίας), η οποία δημιουργεί μία κατάσταση στην οποία οι πραγματικές συντάξεις είναι πολύ πιο χαμηλές από τις υπολογιζόμενες.

Αναμενόμενη εκδοχή:

 

Η ύφεση έχεις ως αποτέλεσμα την πτώση της αξίας των συνταξιοδοτικών ταμείων ή τη μείωση των συνταξιοδοτικών εισφορών:

 

Αντιπροσωπεύει την έλλειψη αγοραστικής δύναμης που οφείλεται στην πτώση των συντάξεων, η οποία με τη σειρά της θα προκαλεί συνεχώς μείωση των κερδών των επιχειρήσεων.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν πρέπει η κυβέρνηση απλά να αποδεχτεί το γεγονός αυτό και να λάβει μόνο προληπτικά μέτρα ή να υιοθετήσει μια πιο προδραστική στάση.

Σε ένα συνεχές σύστημα, εμφανίζεται το πρόβλημα των δυσμενών δημογραφικών τάσεων (η αναλογία μεταξύ των οικονομικά ενεργών πολιτών και των συνταξιούχων μειώνεται), το οποίο πολύ συχνά αντιμετωπίζεται με την επέκταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Καθώς οι εργάτες ανά συνταξιούχο μειώνονται συνεχώς, φαίνεται πως η καλύτερη λύση είναι η καθυστέρηση της συνταξιοδότησης, ώστε να διατηρηθούν τα ποσά των συντάξεων.

Στο καπιταλιστικό σύστημα, όταν η ύφεση εμφανίζεται  και η αξία των συνταξιοδοτικών ταμείων έχει πτωτική πορεία, τα άτομα που το απαρτίζουν είναι υποχρεωμένα να δουλεύουν για περισσότερο χρόνο και να εξοικονομούν περισσότερο, καθώς το συσσωρευμένο κεφάλαιο δεν επαρκεί για τις συντάξεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, όπου ως λύση συστήνεται η επέκταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εμφανίζονται σοβαρές παρενέργειες.