4.1. Συμπληρώματα συντάξεων ως πρόγραμμα μεταφοράς χρημάτων

Μία από τις απόψεις γύρω από τη συνταξιοδότηση είναι ότι το ατομικό ποσό κάθε σύνταξης εξαρτάται από το ποσό που εξοικονομήθηκε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ενός ατόμου και, συνεπώς, αυτό το ποσό είναι αυτό που θα λάβει όταν συνταξιοδοτηθεί. Αυτή είναι η αρχή της αξιοκρατίας. Αυτός ο τρόπος ατομικής εξασφάλισης για τα γηρατειά είναι πολύ χρήσιμος, προωθεί την ατομική προσπάθεια για εργασία και επίτευξη όσο πιο πολλών στόχων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής ενός ανθρώπου. Είναι πολύ σωστό αν η πλειοψηφεία των ανθρώπων η οποία εργάστηκε σκληρά λαμβάνει αυτά που επαρκούν από το συνταξιοδοτικό της σύστημα. Όμως, αν τα συνταξιοδοτικά ταμεία μειώνονται σημαντικά λόγω της ύφεσης ή συνεχώς το σύστημα αδυνατεί να συνεισφέρει τα αναμενόμενα λόγω μιας παρατεινόμενης ανεργίας, αυτό που, επίσης, παρατηρείται είναι ο αποδεκατισμός της αγοραστικής δύναμης της μελλοντικής γενιάς συνταξιούχων. Γεγονός που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών. Και αυτό μας οδηγεί σε μια δεύτερη άποψη γύρω από τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις αποτελούν μία πραγματικά σημαντική πηγή αγοραστικής δύναμης και δημιουργίας κέρδους.

Αν λάβουμε υπόψη  ότι λόγω της ύφεσης η αξία των μετοχών των συνταξιοδοτικών ταμείων μειώνεται, η αδράνεια όσον αφορά την αναπλήρωση αυτής της χαμένης αξίας οδηγεί σε μείωση και των μελλοντικών συντάξεων. Με άλλα λόγια οδηγούμαστε σε μία δρομολογημένη  παρακμή της οικονομίας, αναμφισβήτητα λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων. Και φυσικά αναφερόμαστε σε ένα στρατό εκατομμυρίων καταναλωτών με τεράστια δυναμική.

Οι συντάξεις είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός ευρύς κοινωνικός παράγοντας διότι αντιπροσωπεύουν ένα έξτρα απολεσθέντα κομμάτι των πωλήσεων, το οποίο, επομένως, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία κέρδους.       

 

Συνεπώς, η συμπλήρωση των συντάξεων ως ένα είδος κρατικών μεταφορών χρημάτων είναι ένας ιδανικός τρόπος για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, τότε επέρχεται τελμάτωση σε όλες τις βιομηχανίες παραγωγής και τις υπηρεσίες, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ανθούσαν και θα πρόσφεραν θέσεις εργασίας σε εκατομμύρια ανθρώπων. Επίσης, είναι ηθικά σωστό αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά σε όλη τη ζωή τους και πλήρωναν φόρους να μην καταστραφούν οικονομικά λόγω μίας ύφεσης η οποία προκλήθηκε από λανθασμένη μακροοικονομική πολιτική των κυβερνήσεων και ενσωματωμένα στο σύστημα λάθη. Λάθη τα οποία έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την ύφεση.  Επίσης, η έλλειψη πολιτικής δράσης  όσον αφορά αυτό το ζήτημα προκαλεί ακόμα περισσότερη επιδείνωση της οικονομίας σε γενικό επίπεδο, λόγω της πτώσης της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων.